Contact Us
Address: 103 Reade St, New York NY 10013
Follow Us
- از 1390-

مقدمه BENIA

شرکت BENIA ، تأمین کننده اصلی و مطمئن مواد غذایی ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است.

ما مسئولیت نیاز شما را از طریق:

  • تلاش را تجربه کنید و بهتر شوید.
  • به کارگیری افراد متخصص و جوان باتجربه که با به روزترین فناوری آشنا هستند.
  • همکاری با بهترین باغبان ها و تولیدکنندگان

دیدگاه ما

ارائه سالم تر ، خوشمزه ترین و جذاب تر است.

ما از ایجاد دوستی و مشاوره برای ارائه خدمات به شما بر اساس خواسته ها و نیازهای شما بسیار خرسند خواهیم بود.

امیدوارم ، ما در آینده نزدیک بتوانیم در جهت ایجاد یک رابطه تجاری قوی و دوستانه همکاری کنیم

- Hard Work -

Our Team

We support environmental awareness, just business practices, and health, and our selections illustrate that.

Olivia Thomas
Senior Chief Supervisor
Adam Boyd
Managing Director
Randy Crishen
Assistant Managing Director